Etiam sollicitudin ipsum eu pulvinar

Hypotheek met studieschuld?

Hét kan!

Wat voor impact heeft mijn studieschuld op mijn hypotheek?

Hoewel een studieschuld impact heeft op het maximale bedrag dat je mag lenen, hoeft het geen belemmering te zijn voor het kopen van een huis. Met andere woorden: het niet kunnen krijgen van een hypotheek met studieschuld is een fabeltje.

Een studieschuld vermindert het maximale bedrag dat je mag lenen, maar telt minder zwaar mee dan een consumptieve schuld.

De wegingsfactor van de studieschuld hangt af van het moment dat je deze schuld bent gaan opbouwen.

Oude leenstelsel

Ben je voor 1 juli 2015 begonnen met een studieschuld opbouwen? Dan telt jouw studieschuld voor 0,75% mee in de weging van de maandelijkse lasten en moet je de schuld binnen 15 jaar terugbetalen.

Nieuwe leenstelsel

Ben je op 1 juli 2015 begonnen met een studieschuld opbouwen? Dan telt jouw studieschuld voor 0,45% mee in de weging van de maandelijkse lasten en moet je de schuld binnen 35 jaar terugbetalen.

Oorspronkelijke studieschuld

Bij het berekenen van je maximale hypotheek gaat de hypotheekverstrekker altijd uit van je oorspronkelijke studieschuld. Ook als je van de tienduizend euro studieschuld, inmiddels negenduizend hebt afgelost.

Zij rekenen met de complete studieschuld omdat er gekeken wordt naar wat je per maand aflost. Dit is een vast bedrag per maand tijdens de gehele looptijd.
Alleen als je extra aflost, kunnen zij daar rekening mee houden bij de berekening van je maximale hypotheek.

Studieschuld verzwijgen

Een studieschuld is niet BKR geregistreerd. Geldverstrekkers kunnen hierdoor niet nagaan of je een studieschuld hebt en hoe hoog deze is. Wel kunnen banken wellichtde maandelijkse aflossing zien op je rekeningafschriften. Ook kunnen ze je vragen om documenten van de DUO te overleggen. Hier hoef je geen toestemming voor te geven.

Toch is het niet verstandig om je studieschuld te verzwijgen:

  1. Je sluit al snel een te hoge lening af die je waarschijnlijk niet kunt betalen omdat je geen financieel adviseur bent en daardoor je studieschuld te laag hebt meegenomen in de berekening van je hypotheek.                            
  2. Daarnaast als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) neemt en je moet je huis gedwongen verkopen omdat je je hypotheeklasten niet meer kunt dragen dan scheldt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een eventuele restschuld kwijt, tenzijlater toch blijkt dat je je studieschuld hebt verzwegendan vervalt dit recht en ben je dus zelf verantwoordelijk voor het aflossen van de restschuld.